Výsadba stromů v areálu Sokol Zvole

Výsadba stromů v areálu Sokol Zvole

Po odstranění ztrouchnivělých letitých topolů před dvěma lety se nám v letošním roce konečně podařilo za pomoci Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky a Evropských fondů osázet náš areál po obvodu novými javory. Věříme, že se celkem 36 stromům javoru mléč bude u nás dobře dařit a za pár let bude areál opět chráněn proti slunci a větru tak, jak jsme byli zvyklí. 

podporují nás