Jak můžete přispět?

Rozpočet projektu poskládaného podle našich požadavků výrazně přesáhl finanční možnosti
klubu, ale my bychom rádi dětem komfortní vyžití dopřáli. Uděláme pro to maximum.

Podali jsme žádost na část celkové sumy u ČEZu v programu Oranžové hřiště. Dotaci jsme nezískali přímo, ale byli jsme zařazeni do programu EPP Pomáhej pohybem. Příspěvek si tedy budeme muset odsportovat a doufáme ve Vaši pomoc.

Dále požádáme o příspěvek obec Zvole a přidáme něco z vlastních zdrojů.

Ale především pořádáme veřejnou sbírku, na kterou můžete přispět i Vy

A protože věříme, že ani vám není lhostejné, kde si „naše“ děti budou hrát, tak zde je číslo
účtu, na který můžete posílat příspěvky v libovolné výši.č:

2602891209/2010

QR kód k načtení z internetového bankovnictví

Účet byl zřízený pouze pro účely této sbírky.

Předem děkujeme za jakýkoliv příspěvek. Pro zájemce, kteří mají možnost a chuť podpořit
náš projekt větší částkou a koupit si celou kouli, máme speciální nabídku.
 O tu si, prosím,
napište na email: h.andronikova@email.cz.

podporují nás