Hrajeme pro Terezku a Petra

Sokol Zvole ve spolupráci s dalšími partnery chystá charitativní akci s názvem Hrajeme pro Terezku a Petra, která se bude konat v rámci oslav 100 let od založení klubu v areálu Sokola Zvole v sobotu 27.května 2023 od 10:00 hodin.

Komu budeme pomáhat?
Vybrané finanční prostředky rozdělíme mezi Terezku a Petra, dva našemu oddílu blízké lidi, kteří oba potřebují nepřetržitou péči a rehabilitaci.
Terezka je téměř patnáctiletá spolužačka našich hráčů a neteř dlouholetého hráče a člena výboru. Při cestě ze školy v přírodě v květnu 2019 Terezku srazilo ve vysoké rychlosti auto.
Petr za náš klub fotbal jako kluk hrál, stejně jako další členové jeho rodiny. Před sedmi lety ho ve věku 36 let postihla mozková příhoda a stejně jako Terezka je také Petr odkázán na invalidní vozík a péči rodičů.
Příběhy Terezky i Petra najdete zde.

Program akce

Jak můžete pomáhat?

Finančně – pro účely akce je zřízen speciální účet, jehož číslo je 2202422921/2010 u Fio Banky. Sbírka je v souladu se zákonem a je zaregistrovaná u Středočeského kraje pod č.j. 013906/2023/KU. Přivítáme příspěvek v jakékoliv výši. Uvádíme i QR kód pro platbu z internetového bankovnictví.

Účastí na akci – kdo nemůže přispět finančně ani dárkem do tomboly, pomůže i tím, že se akce zúčastní, zakoupí
občerstvení, koupí vstupné, lístek do tomboly, pozve na akci příbuzné či kamarády atd.

Věříme, že se nám podaří společně vybrat důstojnou částku, která Petrovi a Terezce pomůže přiblížit se do normálního
života a že si akci užijeme! Pro Terezku a pro Petra půjdou všechny prostředky z akce, tj. z finančních darů, vstupného
na akci, z prodeje startovních čísel, lístků do tomboly, z prodeje sladkého občerstvení atd.

podporují nás